Töökeskkonna riskianalüüs ja ohutegurite mõõtmine

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab iga Eesti ettevõte töökeskkonna ohutegurite hindamiseks teostama töökeskkonna riskianalüüsi.

Arvatakse, et riskianalüüs on üks kõige olulisemaid ennetustegevusi, et luua ja kindlustada ohutu töökeskkond. Kui tööandja töökohas esinevaid riske süsteemselt ja ühetaoliselt analüüsib – ning seeläbi leiab, milliseid ohutusabinõusid peaks täiendavalt kasutama – ja annab tulemustest teada ka töötajatele, siis on üsna tõenäone, et seeläbi hoitakse mõni õnnetus ära. Kui tööandja seda ei tee ning ohutusele süsteemselt ei mõtle, on õnnetuste toimumise tõenäosus palju suurem. Lisaks rikub sellisel juhul tööandja ka Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse üht olulisemat nõuet.

Kelle jaoks on riskianalüüsi tulemused olulised?
 • Töötajad
 • Inimesed, kes on ohustatud (lähedal elavad inimesed, kliendid, praktikandid jne)
 • Töötervishoiuarst
 • Tööandja, ettevõtte juhtkond
 • Riiklik järelevalve organisatsioon (Tööinspektsioon)
Meie tugevused töökeskkonna riskianalüüsi teostamisel:
 • omame pikaajalist kogemust nii riskianalüüsi teoorias kui praktikas
 • tunneme süvitsi erinevaid maailmas kasutatavaid riskianalüüsi meetodeid
 • oskame soovitada, kuidas töökohti riskianalüüsis rühmitada, et riskianalüüs saaks võimalikult ülevaatlik, kuid piisavalt detailne
 • kasutame valideeritud riskimaatrikseid, kuid vajadusel koostame ettevõttele sobiliku uue riskimaatriksi, mille alusel hindame kõiki ohutegureid süsteemselt ja homogeenselt

Iga meie riskianalüüs põhineb ohutegurite tuvastamisel ja hindamisel. Mõõtetulemusi kasutades saab ohutegurist tulenevat riski palju objektiivsemalt hinnata. Pealegi võib mõni mõõtetulemus olla väga oluline: näiteks kemikaali puhul, millel puudub lõhn, on ainuke viis tuvastamiseks tema mõõtmine töökeskkonna õhus asjakohase meetodiga. Teeme koostööd TTÜ akrediteeritud Ergonoomialaboriga (EAK akrediteerimistunnistus nr L076)!

   
Koostöös Ergonoomialaboriga saame teile pakkuda järgmiseid ohutegurite mõõtmisi:
 • Sisekliima (sealhulgas süsihappegaas) mõõtmine
 • Õhu liikumiskiiruse mõõtmine
 • Valgustuse mõõtmine töökohal, tööruumides, ladudes
 • Müra mõõtmine
 • Koht- ja üldvibratsiooni mõõtmine
 • Töökeskkonnas leiduva tolmu mõõtmine
 • Töökeskkonna õhus leiduvate kemikaalide mõõtmine
 • Magnetväljade mõõtmine
Pakume ettevõttele järgmist paketti:
 • Riskianalüüs vastavalt ettevõtte vajadusele
 • Töökeskkonna ohutegurite mõõtmine, hindamine ja riskianalüüsi integreerimine
 • Tegevuskava väljatöötamine
 • Riskianalüüsi tulemuste tutvustamine töötajatele

NB! Lisaks saame töökeskkonna riskianalüüsi koostada ka erinevatele spetsiifilistele probleemidele: kemikaalide riskianalüüs, bioloogiliste ohutegurite riskianalüüs, sisekliima probleemid, psühhosotsiaalsed probleemid, töökoha ergonoomika probleemid jne.

Võta ühendust ja küsi pakkumist! info@riskiekspert.ee