Lektorid

Karin Reinhold (PhD) on tööohutusalaste süvakoolituste lektor alates aastast 2002. Karin töötab Tallinna Tehnikaülikoolis dotsendina, Eesti Akrediteerimiskeskuse töökeskkonna eriala assessorina ja tegeleb ettevõttes Riskiekspert OÜ erinevate töökeskkondade riskide hindamisega. Tema töö hõlmab nii õpetamist ülikoolis, tööohutusalaste koolituste osutamist (lektor mitmete erinevate koolitusfirmade juures, sealhulgas TalTech Täiendkoolitus, RA Koolitused, Ohutu Töö Garant jne) kui ka praktilist tööd ettevõtetes kohapeal töökeskkonna mõõtmisi, ergonoomilisi nõustamisi ja riskianalüüsi läbi viies ning töökeskkonna korraldusega seotult konsultatsiooni pakkudes. On osalenud arvukatel tööohutuse-, töötervishoiu- ja ergonoomiaalastel rahvusvahelistel konverentsidel (ka võtmelektorina ergonoomiakonverentsidel), ning rahvusvahelistes projektides (ESENER-2 üle-euroopaline uuring ja väike-ettevõtete tööohutuse seisundi uuring, SESAME väikeste ettevõtete parimate praktikate uuring, EU-OSHA kemikaaliteabe uuringu juht jne). Tema 2009. aastal kaitstud doktoritöö keskendub riskide hindamisele ja riskianalüüsile tööstuses ja töökeskkonnas; hetkel on tema uurimisvaldkonnaks tööohutuse juhtimine ettevõtetes ja sellega seotud auditid ning ohutuskultuuri kujundamine. Täpsem info Karini teadus- ja õppetegevusest on siin.

Lektor järgmistel koolitustel: Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme 24H koolitus, ergonoomika üldkoolitus, kemikaalide ohutus ettevõttes ja REACH nõuded, labori ohutus, ohutuskultuuri koolitus, sisekoolitused vastavalt asutuse tellimusele.

Sigrid Kalle (PhD) on tegelenud töökeskkonnaalaste probleemidega alates 2008. aastast. Omab magistrikraadi tööhügieeni alal ning 2018. aastal kaitses doktorikraadi TalTech’is rakenduskeemia alal. On Eesti Akrediteerimiskeskuse töökeskkonna eriala assessor alates 2016. aastast. On end täiendanud mitmetel erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas toksikoloogia, REACH-i ja juhtimissüsteemide teemadel. Hetkel tegutseb Tallinna Tehnikaülikoolis tööohutuse lektorina, lisaks viib läbi ka töökeskkonna mõõtmisi ja riskianalüüse; ning tegutseb koolitajana keemiaohutuse teemade valdkonnas ja on täitja EU OSHA kemikaalidega seotud teadusprojektides. Täpsem info Sigridi teadus- ja õppetegevusest on siin.

Lektor järgmistel koolitustel: Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme 24H koolitus, kemikaalide ohutus ettevõttes ja REACH nõuded, labori ohutus.