Ergonoomika

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab tööandja tagama ergonoomilise töökeskkonna.

Füsioloogilisteks ohuteguriteks loetakse kõiki neid tegureid, mis võivad kahjustada meie luu- ja lihaskonda: näiteks füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine, sundasendid ja –liigutused. Peamine eesmärk, miks füsioloogiliste ohuteguritega tegeleda, on töötajate luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine. Kahjuks on meie tänapäevases maailmas sundasendis viibimine juba nii valdav, et tänu istuvale elustiilile kanduvad luu-lihaskonnahaiguste probleemid üha selgemini ka töökeskkonda. Need on ka kõige sagedamini diagnoositavad kutsehaigused mitmel pool maailmas. Füsioloogiliste ohutegurite ennetamine on tihedalt seotud ergonoomika ja füsioteraapiaga. Mõlemad toetavad füsioloogiliste tegurite tuvastamist ja analüüsimist; samuti aitavad probleemidega tegeleda nende algfaasis.

Pakume ergonoomilist nõustamist töökohtadel, kus tööandja soovib sundasenditest või raskuste käsitsi teisaldamisest tulenevat luu- ja lihaskonnariski vähendada:

  • kontorites, kus töötajad töötavad istuvas asendis suure osa oma tööpäevast;
  • tootmistöödel, kus töötajad töötavad tööoperatsioone teostades kas istuvas või seisvas asendis;
  • müügitööl, kus töötajad teenindavad kliente istuvas või seisvas tööasendis;
  • laotööl, kus töötajad teisaldavad raskusi ning komplekteerides tooteid teostavad korduvaid liigutusi;
  • muudel spetsiifilistel töödel.
NB! Tellida võib nii üldist nõustamis kui ka individuaalset ergonoomilist nõustamist igal töökohal vastavalt töötaja parameetritele. Lisaks saab tellida ergonoomilise raporti, kus on töökohtade lõikes ära toodud töökoha probleemid ning soovitused töötajale töökoha sobivamaks muutmisel.

Võta ühendust ja küsi pakkumist! info@riskiekspert.ee