Töökeskkonnaspetsialisti 8H koolitus

Töökeskkonnaspetsialist võib valida meie koolitusprogrammist omale meelepärase koolituse või ka pool koolituspäeva kahelt erinevalt koolituselt. 8-h täiendõppe koolitusi korraldame ka erinevate töökeskkonna probleemide süvitsi arutlemiseks kõigile teemast huvitatutele.
Eduka läbimise korral väljastame töötajale täiendõppe koolitustunnistuse. Vastavalt määrusele SM 14. detsembri 2000. a nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” peab töökeskkonnaspetsialist läbima töökeskkonnaalast 8-h täiendõpet vähemalt kord 5 aasta jooksul.
Koolitusi korraldame näiteks järgmistel teemadel:
  • Tervisedendus ettevõttes
  • Tervisekontrolli tähtsus ettevõttes
  • Sisekliima probleemid ettevõttes
  • Öötöö, vahetustega töö – mõju töötaja tervisele
  • OHSAS 18001 süsteemi rakendamine ettevõttes
  • Töökeskkond ja konfliktid
  • Töökeskkonna psühhosotsiaalsed probleemid, ahistamine ja töövägivald
  • Tööstress kui töökeskkonna ohutegur