Abimaterjalid

Töökeskkonnaalane tegevus on Eestis reguleeritud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega, ehkki algnõuded tulenevad Euroopa Liidu direktiividest. Kõikidel Eesti ettevõtetel on õiguslik kohustus töökeskkonna probleemidega tegeleda ning õigusaktide nõudeid täita. Töökeskkonna riskianalüüs peab olema teostatud igas Eesti ettevõttes, kellel on vähemalt 1 töötaja. Õigustaktidest veelgi olulisem on aga moraalne kohustus oma töötajaid väärtustada, nende heaolusse panustada ja seeläbi oma ettevõtte edukust kasvatada.
Lingid õigusaktidele:
  1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  2. Tööinspektsiooni õigusaktid
  3. EU direktiiv (89/391/EMÜ) töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta
  4. Kemikaaliseadus
  5. REACH määrus
  6. CLP määrus
Lingid abimaterjalidele:
  1. http://novaator.err.ee/638222/hea-juht-kuulab-oma-tootajaid-ja-markab-nende-probleeme-esimesena
  2. https://novaator.err.ee/687740/eestis-eiratakse-toostressi-vaatamata-moraalsele-ja-majanduslikule-kahjule
  3. https://www.personaliuudised.ee/uudised/2019/02/13/tooandja-vastutus-tootaja-toostressi-valtimisel