Kaugtöö, paindlik töökorraldus ja virtuaalsed meeskonnad

Antud koolitus on sobilik süvateadmiste hankimiseks töökeskkonnaspetsialistile, ettevõtte juhile, personalijuhile, kelle töötajad teevad kaugtööd või on võimaldatud paindlik graafik.
Standardse koolituspäeva pikkuseks on 4h, vastavalt ettevõtte soovidele võib koolituse maht olla ka suurem/väiksem. Koolitus otsib vastuseid küsimustele:
 • Kas paindlikkus peab olema organisatsiooni kultuuri osa, et see toimiks hästi?
 • Millist juhtimisstiili peaks juht harrastama, et tagada edukas ülesannete täitmine oma meeskonnas?
 • Millised juhi tegevused toetavad töötajat kaugtöö tingimustes?
 • Millega peaks töötaja arvestama, kui asub kaugtööle?
 • Milliste tunnuste poolest erineb virtuaalne meeskond tavapärasest meeskonnast kontoris?
 • Kuidas tagada hea koostöö virtuaalses meeskonnas?
Peamised teemad, mida käsitletakse:
 1. Kaugtöö ja paindliku graafiku olemus ning praktiline vajadus. Organisatsiooni valmissolek.
 2. Kaugtöö eelised (organisatoorne tasand ja töötaja tasand) – teoreetiline baas ja praktilised näited.
 3. Kaugtöö puudused (organisatoorne tasand ja töötaja tasand) – teoreetiline baas ja praktilised näited.
 4. Kaugtöö reeglistik, eduka kaugtöö eeldused.
 5. Virtuaalsed meeskonnad. Olemus ja tunnused.
 6. Juhtimisstiilid ja juhi töö meeskonnaga kaugtöö ja paindliku tööaja tingimustes. Juhi efektiivne kommunikatsioon.