Ohutuskultuur. Ohutusalane käitumine, käitumismustrid, töötajate motiveerimine – praktilised nipid ja nõuanded

Antud koolitus on sobilik süvateadmiste hankimiseks töökeskkonnaspetsialistile, ettevõtte juhile, personalijuhile, kes on huvitatud oma ettevõtte ohutuskultuuri tõstmisest, tööõnnetuste vähendamisest, töötajate ohutusalaste käitumismustrite parandamisest.
Standardse koolituspäeva pikkuseks on 8h, vastavalt ettevõtte soovidele võib koolituse maht olla ka suurem/väiksem.
Peamised teemad, mida käsitletakse:
  1. Ohutuskultuur kui organsatsioonikultuuri osa. Ohutuskultuuri kujunemine. Totaalne ohutuskultuur.
  2. Ohutuskultuur ettevõtte ja töötaja tasandil.
  3. Ohutusalaste käitumismustrite kujundamine, ohutusalane väljaõpe ja selle komponendid.
  4. Ohuolukordade registreerimise olulisus ohutuskultuuri tõstmisel.
  5. Kasutajasõbralike ohutusjuhendite koostamine.
  6. Kuidas töötajate ohutusalast käitumist parandada?
  7. Töötajate motiveerimine. Sisemine vs välimine motivatsioon.
  8. Käitumuslik ohutusjuhtimine.
  9. KPId – kuidas ohutuse juhtimissüsteemi toimivust mõõta?