Ergonoomika üldkoolitus

Antud koolitus on sobilik ergonoomikaalaste süvateadmiste hankimiseks töökeskkonnaspetsialistile, ettevõtte juhile, personalijuhile.
Teadmised on väga vajalikud kõigis neis ettevõtetes, kus töötajad töötavad igapäevaselt sundasendis – kas kontoris arvuti taga, seistes müügitööd tehes või tootmisliinil korduvaid liigutusi teostades. Standardse koolituspäeva pikkuseks on 8h, vastavalt ettevõtte soovidele võib koolituse maht olla ka suurem/väiksem.
Peamised teemad, mida käsitletakse:
  1. Ergonoomika olemus, seos inimese keha mõõtmetega.
  2. Sundasendid – seisev ja istuv töö.
  3. Raskuste käsitsi teisaldamine, selle hindamine.
  4. Ergonoomikaline sekkumine, ergonoomikalised lahendused kontoris, müügitöös ja tootmisliinidel.
  5. Füüsiline ülekoormus ohutegurina, profülaktika ning ennetamine.