Meist

Tutvustus

Riskiekspert OÜ on asutatud 2015. aastal, et pakkuda ettevõtetele kvaliteetseid ja tänapäevaseid töötervishoiu ja tööohutusalaseid teenuseid. Idee tekkis praktilisest vajadusest – otsekontaktide kaudu saabunud ettevõtete ohutusalased konsultatsioonid ja nõustamised vajasid suuremat meeskonda. Alustati kemikaaliohutusalaste konsultatsioonide ning riskianalüüside teostamisega, mis arenes hiljem laiapõhjalisemate töökeskkonnaalaste teenuste pakkumisteni. Meie meeskond on tihedalt seotud Tallinna Tehnikaülikooliga ning sealsete töökeskkonnalaste teadusteemadega. Seetõttu oleme teadlikud uutest arengusuundadest antud valdkonnas, mida anname praktikas edasi ka oma klientidele.

Missioon

Pakkuda kliendile jätkusuutlikku teenust ja pikaajalist koostööd.

Visioon

Olla töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna üks edendajatest Eestis toetudes innovaatilistele lahendustele.
Margus Tint M.Sc. (ehitus ja majandus) juhataja Tel:+372 5088548 E-mail: margus@riskiekspert.ee Margus Tint on töötanud pangandussektoris üle 16 aasta, sellest viimased 10 aastat äritoe juhina. Ta on täitnud töökeskkonnaspetsialisti rolli ja on olnud töökeskkonnanõukogu liige ning lähtuvalt tööülesannetest aktiivne kontoritöötajate ergonoomilise töökeskkonna kujundaja. Margus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tsiviilehituse insenerina ja omandanud magistrikraadi Ärikorralduse erialal. Tööohutuse ja töötervishoiu teadmisi on ta omandanud Tampere Tehnikaülikoolis osaledes õppetöös ja samuti ehitusohutust puudutavas projektitöös. Sellele lisaks on ta läbinud tööohutust ja töötervishoidu puudutavaid koolitusi Eestis.
Karin Reinhold PhD (tööohutus, kemikaaliohutus) juhatuse liige, vanemekspert Tel: +372 56621387 E-mail: karin@riskiekspert.ee Karin Reinhold on tegev Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsendina ning on Riskiekspert OÜ juhatuse esimees ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor. 2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna riskide hindamiseks kasutatavate riskimaatriksite analüüsimisele, sealhulgas keemiliste ja füüsikalistele ohuteguritele. Toksikoloogia- ja kemikaaliohutusalased teadmised on Karin omandanud Uppsala Ülikoolis; ning kemikaaliohutuse spetsialistina on ta konsulteerinud mitmeid Eesti suurettevõtteid. Karin on viimase 14 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse, ergonoomia- ja tervisedenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, mis puudutavat väikeste ja keskmiste ettevõtete häid praktikaid töötervishoius ja tööohutuses, kemikaaliohutusalase teabe kättesaadavust ja erinevate digivahendite väljatöötamist, tehisintellekti ohtusid jne. Lisaks töötab Karin Eesti Akrediteerimiskeskuse töökeskkonnaala-assessorina ning kontrollib Eesti töökeskkonnalaborite mõõtmisprotseduuride vastavust nõutele. Karini praegusteks peamisteks uurimissuundadeks on kontoritöötajate ergonoomilised lahendused, ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on koostanud ettevõtetele riskianalüüse, teostanud ergonoomilisi nõustamisi, läbi viinud koolitusi nii töökeskkonnaspetsialistidele, töötervishoiuarstidele kui tööinspektoritele. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.
Sigrid Kontus, PhD (tööhügieen) , ekspert E-mail: info@riskiekspert.ee Sigrid Kontus on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemiat ja biotehnoloogiat, milles on ta omandanud bakalaureusekraadi. Eriti orgaaniline keemia oli ja jääb Sigridile südamelähedaseks, kuid kuna on huvi ka meditsiini vastu, siis magistrantuuris spetsialiseerus töötervishoiule ning omandas magistrikraadi tööhügieeni alal. Doktorikraadi on omandanud meditsiinikeemias. On end täiendanud mitmetel erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas tööhügieeni, REACH-i ja juhtimissüsteemide teemadel. Hetkel tegutseb Tallinna Tehnikaülikoolis tööohutuse lektorina ning tegeleb analüütilise keemia ja meditsiini vallas doktoritöö kirjutamisega. Lisaks viib läbi ka töökeskkonna mõõtmisi ja riskianalüüse; ning tegutseb koolitajana töökeskkonnaalaste teemade valdkonnas.
Kert Reinhold bakalaureusekraad TTÜst omandamisel ekspert E-mail: info@riskiekspert.ee Kert Reinhold on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnas tootearenduse bakalaureuseõppe. Kert on oma 3 aastase töökarjääri jooksul töötanud puidutööstuses ja masinatööstuses. Viimases tootmisprotsesside hooldusjuhina ja kvaliteedikontrollina. Kert omab kogemust töökeskkonna ohutegurite mõõdistamistel ning teab tootmisettevõtete praktilisi ohutusalaseid tegevusi ning on ekspert tuleohutuse alal.
Referentsid
  • ABB
  • Note Pärnu OÜ
  • Tallinna Vesi
  • Keila Vesi
  • Tallinna Linnakantselei
  • Järva Vallavalitsus
  • Järva Teenused
  • Rapla Vallavalitsus
  • Rapla Hooldekeskus
  • Kärstna Hooldekodu
  • Kolga-Jaani Hooldekodu
  • Ulvi Kodu
  • Kohila Spordikeskus
  • Kohila Vallavalitsus
  • Narva-Jõesuu Linnavalitsus
  • Jõhvi Vallavalitsus
  • Lasnamäe Linnaosa Valitsus
  • Saaremaa Haldus
  • Kaitseministeerium
  • Välisministeerium
  • Konkurentsiamet
  • Eesti Sõjamuuseum
  • Viru Maakohus
  • Õhuvägi
  • Lennuliiklusteeninduse AS
  • Magnetic MRO
  • Graanul Invest AS
  • Politsei- ja Piirivalveameti Lennusalk
  • Kaitseliit
  • Tööinspektsioon
  • Eesti Haigekassa
  • Muinsuskaitseamet
  • RKAS
  • TLÜ loodus-ja terviseteaduste instituut
  • TLÜ ühiskonnateaduste instituut
  • Tervise Arengu Instituut
  • Haridus-ja noorteamet
  • Haridus- ja Teadusministeerium
  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Audentes AS
  • Audentese Koolide SA
  • Audentese Spordiklubi MTÜ
  • Jakob Westholmi Gümnaasium
  • Laagna Gümnaasium
  • Järva-Jaani Gümnaasium
  • Viimsi Teaduskool
  • Viimsi Muusikakool
  • Viimsi Kunstikool
  • Järveotsa Gümnaasium
  • Hiiu Kool
  • Sihtasutus Kutsekoda
  • Coats Eesti AS
  • E-Profiil
  • Waldchnep OÜ
  • Eugesta Eesti AS
  • Katoen Natie Eesti AS
  • Saka mõis OÜ
  • Gunvor Services AS
  • Northern Horizon Capital AS
  • Nautilus Travel OÜ
  • Murzi Lastehoid
  • Raadi Lasteaed Ripsik
  • Purpur Rutt OÜ
  • Koolitusveeb
  • Ahtme Haigla
  • SalonPlus Baltic OÜ
  • Gustav Gastro Cafe
  • Vilde ja Vine restoran
  • Al Mare Grill
  • Maidla Lilled OÜ
  • Hüpoteeklaen
  • Luminor
  • Deloitte Advisory AS
  • Nordea
  • Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA
  • Toyota Baltic AS
  • Gofore Estonia OÜ
  • Klaus
  • Printify
  • EstateGuru OÜ
  • Promens AS
  • Finn Rotor Estonia OÜ
  • Waldchnep OÜ
  • Plastone OÜ
  • Dicro Eesti OÜ
  • Play North OÜ
  • KSB Eesti filiaal
  • Kekkilä Eesti BVB OÜ
  • Metrosert
  • Ionix Systems OÜ
  • Schenker
  • Hans Trading – T AS
  • TK-Team Baltic AS
  • Saaremaa Piimatööstus
  • Estover Piimatööstus OÜ
  • Salutaguse Pärmitehas AS
  • ARS Sisustus OÜ
  • Scandinor OÜ
  • Natural AS
  • Nuia PMT AS
  • Metest Metall OÜ
  • Metest Steel OÜ
  • KoPar Baltik AS
  • LSAB Vändra
  • Baltic Workboats AS
  • Barrus AS
  • Bellfire OÜ
  • Decora AS
  • Klavis OÜ
  • Ramirent Baltic AS
  • MBrain
  • Otepää Metall OÜ
  • Viru Keemia Grupp AS
  • Neste Eesti AS
  • Merko Ehitus Eesti AS
  • Pro Põrand OÜ
  • Ärikoda OÜ
  • Viimsi Artium
  • Orto AS
  • Erametsakeskus
  • Atoy AS
  • Telia
  • Lock Force OÜ
  • Almic OÜ
  • Karu Plekitöökoda OÜ
  • Currus R&S OÜ
  • SEBE AS
  • Puigar OÜ
  • Carfox OÜ
  • Kaubanduse Halduse OÜ
  • AP Mööbel OÜ
  • Majatehnik OÜ
  • Vivarec OÜ
  • Tehnokuller OÜ
  • Uprent OÜ
  • Vedelgaas OÜ
  • Super Skypark
  • Lottemaa Teemapark OÜ