Kodukontori/kaugtöö riskianalüüs

Paljud ettevõtted ja asutused pakuvad pärast pandeemiapuhangu algust töötajatele paindlikke töövorme, milleks võib olla nii paindlik ajakasutus kui ka paindlik kohakasutus. Kaugtöö võimaldamisel peab aga tööandja arvestama, et töötaja ohutuse ja tervise eest vastutab endiselt tööandja. Pakume kodukontorite/kaugtöö riskianalüüsi, mille teostame töötajaid küsitledes ning saadud andmeid analüüsides. Kodukontori riskianalüüsi raportis anname hinnangu:

  1. Kodukontorite füüsilisele keskkonnale,
  2. Kaugtööl tööks vajaminevatele vahenditele,
  3. Kaugtöö ergonoomiale ja lisakoolituse vajadusele,
  4. Kaugtööga seotud vaimsetele teguritele ja psühhosotsiaalsetele riskidele.
    Kaugtöö riskianalüüs hindab riske BS8800 maatriksi alusel ning ära tuuakse riskid ohutegurite lõikes.