Covid-19 riskianalüüs

Pandeemia tuletas ettevõtetele meelde, kui oluline on põhjalikult hinnata töökeskkonnas ka bioloogilisi ohutegureid ning töötada välja efektiivsete abinõude pakett vastavalt bioloogilise agendi (viirused, bakterid, aga ka tolm, hallitusseened jms) kontakti tüübile, kokkupuute viisile ning olemasolevatele meetmele

Pakume Covid-19 ja teiste bioloogiliste ohutegurite riskianalüüsi või olemasoleva riskianalüüsi täiendamist.

Riskianalüüs sisaldab:

  1. Bioloogiliste ohuteguritega kokkupuute ja võimalike kontaktitüüpide kindlaksmääramist,
  2. Töötajate liigitamist vastavalt sellele, kui suur on risk bioloogiliste ohuteguritega kokkupuuteks,
  3. Olemasolevate ohutusmeetmete tõhususe hinnangu ning võimalike lisameetmete pakkumist,
  4. Riskide hindamist numbriliselt.