Konsultatsioonid

Pakume konsultatsioone ja eksperthinnanguid erinevates töökeskkonnaalastes küsimustes, mille lahendamisel tööandjad võivad ise hätta jääda.
Kasutame Eestis tunnustatud eksperte hinnangute ja lahenduste andmiseks. Probleemid, mille lahendamisel saame abistada, võivad olla näiteks järgmised:
  • Ettevõtte käivitamisel ei ole olnud aega ettevõtte tegevust Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele vastavusse viia
  • Tööinspektor on teinud ettekirjutusi, mille lahendamisel vajab ettevõte välist abi
  • Töötervishoiuarst on diagnoosinud töötajal kutsehaiguse ning tööandjal tuleb läbi viia kutsehaiguse uurimine, samuti põhjendada tööinspektorile, kas tööandja on omalt poolt teinud kõik võimaliku, et kutsehaigust töötajatel ei esineks
  • Töötaja või grupp töötajad kurdavad sisekliima probleemide üle, kuid tööandja ei tea, kuidas neid lahendada
  • Tööandjal ei ole piisavalt teadmisi kemikaalidest, samas vajab kemikaaliohutus süsteemset lähenemist ning detailsemaid hinnanguid selle kohta, kas töötajad on piisavalt kaitstud
  • Tööandja kasutab erinevaid seadmeid, mis tekitavad müra, vibratsiooni, eraldavad magnetvälju vms
  • Tööandjal puudub kindel teadmine, kas töötajad on piisavalt kaitstud.
  • Tööandja soovib ennetada töökeskkonnas tekkivaid töötajavahelisi pingeid ning konflikte ja soovib kaardistada psühhosotsiaalsed probleemid, lisaks koostada juhendid, mis aitavad taolisi probleeme ära hoida.
Võta ühendust ja küsi pakkumist! info@riskiekspert.ee